Scripties en universitaire literatuuronderzoeken

Tijdens mijn studie Nederlandse Taal en Cultuur heb ik natuurlijk allerlei literatuuronderzoek gedaan, waaronder mijn scripties. Wie erin geïnteresseerd is, nodig ik bij deze graag uit ze te lezen.

 

Orpheus: Geen omkijken naar? (Masterscriptie, 2012)

De mythe van Orpheus, de schepper van magistrale muziek, die in de onderwereld afdaalde om zijn geliefde terug te halen, maar haar toch voor een tweede keer verloor, heeft velen schrijvers geïnspireerd. Hier heb ik vergeleken hoe dit verhaal een rol speelt in werken van Achterberg, Mulisch en Palmen. Het zegt met name veel over hun visie op literatuur. Vernietiging en verlies zijn voorwaarde voor het scheppen van échte kunst.

master

Groots en meeslepend wil ik mislukken (Bachelor-scriptie, 2010)

Waarin ik Willem Frederik Hermans (een van de Grote Drie van de schrijvers uit de 20e eeuw) en Arnon Grunberg (zo goed als 1 van de ‘Grote Drie’ van nu) heb vergeleken, met het oog op welk lot zij voor hun personages in petto hebben. Veel overeenkomsten, maar ook opvallende en essentiële verschillen….

scriptie

Psyche van Couperus. Sprookje, mythe, of IJdelheid? (2011)

Een sprookje over een prinses met vleugeltjes: het verhaal door de eeuwen heen en de betekenis ervan voor Couperus zelf.

spin

Bouwval. Het debuut van Kellendonk in breder perspectief (2011)

Een zoektocht naar de betekenis van Bijbelse verwijzingen in Bouwval van Frans Kellendonk. Met uitstappen naar Engelse en Franse literatuur.

frans

Het isolement van een rebel. (2009)

Over Heijermans Ghetto.(2009)

Ghetto (1898) van Herman Heijermans is een liedesdrama. Het speelt zich af in de Amsterdamse jodenwijk. De personages zijn opvallend menselijk: ze hebben allemaal hun gebreken; het zijn geen ideaalbeelden. Het is een verhaal over liefde en schuld, over een verzet tegen hokjesdenken en bekrompenheid. Het ghetto staat bij Heijermans namelijk ook symbool voor het isolement, het losbreken daarvan speelt een grote rol. Ghetto’s maken mensen blind voor de buitenwereld. Het vasthouden aan opvattingen zonder zelf te denken, dat is kenmerkend voor de ghetto’s van de personages. Een boodschap die ook nu nog niets van zijn waarde heeft verloren.

ghetto

 

Zigeunermeisje (2009)

Cats, Cervantes en het Heidinnetje

Cats’ bewerking van een novelle van Cervantes kreeg veel bijval en navolging. Imitatio en aemulatio nader bekeken.

 

heidin

Literaire netwerken in de 19e eeuw

Minor-onderzoek (2010)

Bijzondere, oude boeken vertellen een interessant verhaal.

 

kwdav

Ver weg en toch dichtbij (2011)

Egodocumenten uit ‘Jappen-kampen’

Overleven is een kunst. Zeker als je onderdrukt wordt en je toekomst niet zeker is. Wat kunnen we in dit verband leren van enkele ego-documenten, gemaakt ten tijde van de Japanse bezetting in het toenmalige Nederlands-Indië?

 

egodoco